Disclaimer

Door gebruik te maken van de website Adviesnetwerk.nl aanvaardt u deze disclaimer. Ondanks constante aandacht en aandacht voor informatie kan Adviesnetwerk.nl de volledigheid, juistheid of continuïteit van websitegegevens en inhoud niet garanderen. Ben je ergens een fout tegengekomen? We stellen het op prijs als u het ons vertelt. U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

Als u besluit verplichtingen aan te gaan uitsluitend op basis van de informatie op deze website, bent u verantwoordelijk voor de gevolgen die daaruit voortvloeien. Daarom willen wij u erop wijzen dat Adviesnetwerk.nl niet verantwoordelijk is voor enige natuurlijke of directe schade veroorzaakt door uw beslissing. Deze website bevat ook links naar andere websites. Adviesnetwerk.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en / of de manier waarop deze websites uw (persoons) gegevens verwerken.

Adviesnetwerk.nl doet haar best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website (inclusief alle informatie van adviseurs en reviews) geen fouten bevat. Dit kunnen wij helaas niet garanderen. Adviesnetwerk.nl is absoluut niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch is het verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die kan worden veroorzaakt door gerelateerde uitingen.

De inhoud van deze website, inclusief tekst, zoekresultaten, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo’s, zijn eigendom van Adviesnetwerk.nl en worden beschermd door auteursrecht wetten en andere toepasselijke wet- en regelgeving. De intellectuele eigendomsrechten van de via de website verstrekte informatie berusten bij Adviesnetwerk.nl of bij derden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is gebruikers van Adviesnetwerk.nl zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adviesnetwerk.nl niet toegestaan ​​om (een deel van) de inhoud van deze website te kopiëren, te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan ​​gegevens van Adviesnetwerk.nl te schrapen om uw eigen zakelijke of privé-database te verrijken.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. Adviesnetwerk.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

 

Disclosure

Vindt u een zwakke schakel in een van onze systemen, laat het ons dan weten. Adviesnetwerk.nl doet haar best om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te nemen. Er kunnen zich onvoorziene kwetsbaarheden voordoen. We hopen onze klanten en systemen zoveel mogelijk te beschermen en nemen elke melding serieus.

Heeft u kwetsbaarheden ontdekt? Neem contact met ons op en stuur deze naar stijn@adviesnetwerk.nl.

Wij nemen de melding direct in behandeling en geven u binnen 2 werkdagen een inhoudelijk antwoord, inclusief in ieder geval:

Ontvangstbevestiging

Erkenning van uw bevonden kwetsbaarheid

Oplossingsrichting

Beloning

Tijdens het oplossen van de ontdekte kwetsbaarheden hopen we dat u uw bevindingen nergens anders zult delen.