Wie zijn wij

Ons website adres is: https://adviesnetwerk.nl.

Dit Privacybeleid (“Beleid”) wordt gebruikt door Adviesnetwerk.nl B.V. (hierna: “Adviesnetwerk.nl” of “Wij”). Adviesnetwerk.nl is statutair gevestigd te Laren, kantoorhoudende te (3012CA) Rotterdam aan Aert van Nesstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer x. Adviesnetwerk.nl is bereikbaar via info@adviesnetwerk.nl.

 

A. Algemene informatie

Dit beleid is bedoeld om u uit te leggen waarom en hoe Adviesnetwerk.nl gegevens verwerkt die natuurlijke personen identificeren of kunnen identificeren (“persoonsgegevens”). Tenzij anders vermeld, is Adviesnetwerk.nl de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd in de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (“AVG”) en wordt deze gebruikt om de persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid te verwerken. De persoonsgegevens met betrekking tot dit beleid worden verwerkt via de website www.adviesnetwerk.nl (hierna te noemen de “website”) en uw account geregistreerd op de website (hierna te noemen het “account”).

Deze website verwerkt alleen persoonsgegevens ten behoeve van Adviesnetwerk.nl. Persoonsgegevens worden door jou ingevuld bij het aanmaken van een account of bij het gebruik van deze website, en worden dus verzameld door Adviesnetwerk.nl. U bent nooit verplicht om persoonlijke gegevens op de website te bewaren. Laat de contactgegevens van andere adviseurs zien, zodat u gemakkelijk zelf contact kunt opnemen.

 

B. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

 

Opmerkingen

 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

Een geanonimiseerde string die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking.

 

Media

Als u afbeeldingen naar de website upload, moet u voorkomen dat u afbeeldingen upload met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen locatiegegevens downloaden en extraheren uit afbeeldingen op de website.

 

Contactformulieren

Door het gebruik van het contactformulier op onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Adviesnetwerk verwerkt alleen uw persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Adviesnetwerk kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder dergelijke persoonsgegevens, kan Adviesnetwerk geen contact met u opnemen.

 

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw keuzes voor schermweergave op te slaan. Inlogcookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, wordt uw login twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een profiel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID aan van het profiel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

C. Uw persoonsgegevens als gebruiker en zoeker via Adviesnetwerk

Bij het gebruik van Adviesnetwerk.nl kunt u in situaties belanden waar u gevraagd wordt om persoonlijke gegevens op te geven. Mogelijke persoonsgegevens die u gevraagd kunnen worden zijn:

Je voor- en achternaam;

Je e-mailadres;

Je telefoonnummer;

Je onderwerp;

Je IP adres;

Je geslacht;

Naast deze persoonsgegevens kunt u ons ook meer persoonsgegevens verstrekken als u contact met ons opneemt. Het gaat om de volgende soorten persoonsgegevens:

Ongeacht of u het bedrijf vertegenwoordigt, de persoonsgegevens die Adviesnetwerk.nl verkrijgt als u onze website gebruikt, contact met ons opneemt of op andere manieren contact met ons opneemt.

 

Doeleinden voor de verwerking

Adviesnetwerk.nl verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u in contact te brengen met een adviseur;

Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen jou en Adviesnetwerk.nl;

Om u te identificeren en met u te communiceren;

Om uw opmerkingen te kunnen weergeven en controleren;

Om u uw eigen direct marketing activiteiten uit te laten voeren;

 

Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Adviesnetwerk.nl verwerkt je gegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

Op basis van uw toestemming;

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst die door u, uw werkgever of opdrachtgever is aangegaan, of om al naar uw wensen maatregelen te nemen alvorens tot een overeenkomst te komen, dient deze te worden verwerkt;

Op basis van de gerechtvaardigde rechten en belangen van Adviesnetwerk.nl als commerciële onderneming om onze diensten aan te kunnen bieden, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden deze belangen overstijgen;

Wettelijke (zoals fiscale) verplichtingen;

 

Bewaartermijnen

Zolang voor bovenstaande doeleinden, zullen wij uw gegevens verwerken onder het uitgangspunt van strikt noodzakelijke, en in ieder geval verwijderen na het verstrijken van de volgende termijnen, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is:

Gegevens verstrekt bij de aanvraag: Wanneer u meer informatie verkrijgt van of van de consulent, worden de door u verstrekte gegevens 6 maanden bewaard zodat de door u gekozen consulent het contactverzoek kan opvragen en opvolgen. De door u gekozen adviseur kan optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke om gegevens voor een langere periode te bewaren. Hier hebben wij geen invloed op.

Review: Wij bewaren de door u verstrekte persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) zes maanden, zodat de adviseur voldoende tijd heeft om op de review te reageren of bezwaar te maken tegen de review. Na deze zes maanden kan Adviesnetwerk.nl uw gegevens niet meer herkennen. Onder de naam die is ingevoerd in “Namen en opmerkingen”, zijn uw opmerkingen nog steeds zichtbaar. U kunt hier vrij uw naam, afkorting of alias invoeren.

Contactformulier: Persoonsgegevens die via het contactformulier op onze website zijn verstrekt of op andere manieren vrijwillig aan Adviesnetwerk.nl zijn verstrekt, worden één jaar na het laatste contact met u verwijderd.

 

D. Uw persoonsgegevens als adivseur

De adviseur is de dienstverlener en Adviesnetwerk.nl neemt (als intermediair) contact op met de dienstverlener en met de opdrachtgever. Om als adviseur te functioneren wordt gevraagd een account aan te maken op de Website. Om dit account te gebruiken, wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen. Het is voor Adviesnetwerk.nl mogelijk om persoonsgegevens te verwerken via uw aangemaakte account:

Je voor- en achternaam;

Je geboortedatum;

Je e-mailadres;

Je telefoonnummer;

Je adres;

Je IP adres;

Je geslacht;

Je functie;

Je titel;

Je foto;

Je avatar;

Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat er bij het gebruik van het extranet Account ook nog verdere Persoonsgegevens aan ons worden verstrekt. Het gaat dan om de volgende categorieën van Persoonsgegevens:

De Persoonsgegevens die medewerkers van een adviseur of dienstverlener aanvullend aan Adviesnetwerk.nl verstrekken om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren;

De Persoonsgegevens die Adviesnetwerk.nl verkrijgt door je gebruik van onze Website, contact met ons zoekt of anderszins met ons communiceert;

 

Doeleinden voor de verwerking

Adviesnetwerk.nl verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om u in contact te brengen met een adviseur;

Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen jou en Adviesnetwerk.nl;

Om u te identificeren en met u te communiceren;

Om uw opmerkingen te kunnen weergeven en controleren;

Om u uw eigen direct marketing activiteiten uit te laten voeren;

 

Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Adviesnetwerk.nl verwerkt je gegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

Op basis van uw toestemming;

Om uitvoering te geven aan de overeenkomst die door u, uw werkgever of opdrachtgever is aangegaan, of om al naar uw wensen maatregelen te nemen alvorens tot een overeenkomst te komen, dient deze te worden verwerkt;

Op basis van de gerechtvaardigde rechten en belangen van Adviesnetwerk.nl als commerciële onderneming om onze diensten aan te kunnen bieden, tenzij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden deze belangen overstijgen;

Wettelijke (zoals fiscale) verplichtingen;

Als het nodig blijkt, zullen wij u (aanvullend of anderszins) de bevoegdheid vragen om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Bewaartermijnen

In het kader van de bovengenoemde doeleinden zullen wij uw gegevens verwerken zolang dit strikt noodzakelijk is, en in ieder geval verwijderen na het verstrijken van de volgende termijnen, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is.

Contactformulier: Persoonsgegevens die via het contactformulier op onze website zijn verstrekt of vrijwillig aan Adviesnetwerk.nl zijn verstrekt, worden één jaar na het laatste contact met u verwijderd.

 

E. Met wie wij uw gegevens delen

Adviesnetwerk.nl geeft Persoonsgegevens mogelijk door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Beleid zijn genoemd. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:

Adviseurs of aanvragers van advies, op grond van specifieke toestemming voor de doorgifte;

Partijen die in onze opdracht gegevens verwerken als zogenaamde verwerkers. Het is deze verwerkers niet toegestaan gegevens voor eigen doeleinden te verwerken.

Onze auditors, juridische adviseurs, accountants en andere adviseurs, indien nodig in het kader van de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen dan wel een wettelijke verplichting;

Mogelijke overige ontvangers waar je expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de diensten van Adviesnetwerk.nl voor jou of de onderneming waar je voor werkt.

Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 11.1, is het mogelijk dat Adviesnetwerk.nl Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen:

Indien Adviesnetwerk.nl wordt betrokken in een aan- of verkoop van onderneming, in welk geval er mogelijk Persoonsgegevens worden verstrekt aan de potentiële koper en de Persoonsgegevens worden verstrekt onder dit Beleid;

Als Adviesnetwerk.nl op grond van wettelijke verplichtingen, algemene voorwaarden of overeenkomsten met u (of uw werkgever of klant) persoonsgegevens moet verstrekken of uitvoering moet geven aan dit beleid ter bescherming van de rechten, eigendommen en vrijheid van Adviesnetwerk.nl Of haar klanten of anderen, Adviesnetwerk.nl doet hetzelfde.

 

F. Rechten

Als je een account hebt op deze site of reacties hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een ​​exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. U kunt ook vragen dat we alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

De AVG geeft je als betrokkene, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;

Het recht om te verzoeken om de rectificatie van Persoonsgegevens;

Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;

Het recht om te vragen of de verwerking beperkt kan worden;

Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;

Het recht op dataportabiliteit;

Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;

Adviesnetwerk.nl kan bij het uitoefenen van deze rechten specifieke aanvullende informatie opvragen. Deze aanvullende informatie wordt alleen verwerkt om de genoemde rechten uit te oefenen.

 

Additionele informatie

 

Waar we uw gegevens naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spamdetectieservice.